Lead Localization

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Wprowadzenie do opisu oprogramowania

Informacje ogólne

Oprogramowanie Lead Localization jest przeznaczone do wspomagania chirurgów w lokalizowaniu położenia odprowadzeń w medycznych danych obrazowych (np. w przypadku odprowadzeń wszczepionych w celu głębokiej stymulacji mózgu, DBS).

Nr art.: 60917-70PL

Date of publication: 2019-02-07