Lead Localization

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Dostosowywanie parametrów kształtu



Każdy rodzaj 3D Shape ma parametry, które można dostosować.

Krok

1.

Wybrać typ 3D Shape z menu rozwijanego .

2.

Za pomocą Add Section dodać nową zaznaczoną sekcję do 3D Shape.

3.

Zmienić parametry odpowiednio do danego zastosowania chirurgicznego, np.:

  • Diameter

  • Tip Offset

  • Offset

  • Length

4.

Wybrać Ok.

Nr art.: 60917-70PL

Date of publication: 2019-02-07