Lead Localization

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Typowy schemat postępowaniaOprogramowanie Lead Localization jest zwykle wykorzystywane jako część schematu postępowania w ramach Trajectory i obejmuje użycie zarówno aplikacji wymaganych, jak i opcjonalnych aplikacji dodatkowych. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcjach obsługi oprogramowania dla poszczególnych aplikacji.

Krok

1.

Uruchomić Lead Localization.

2.

Wybrać dane pacjenta w Patient Selection.

3.

Opcjonalnie: Połączyć zestawy obrazów za pomocą fuzji, wykorzystując Image Fusion.

4.

Opcjonalnie: Przeprowadzić segmentację struktur za pomocą Anatomical Mapping.

5.

Opcjonalnie: Utworzyć, zmodyfikować i usuwać wiązki włókniste za pomocą Fibertracking.

6.

Opcjonalnie: Utworzyć, zmodyfikować i usuwać obiekty za pomocą SmartBrush.

7.

Przeprowadzić lokalizację i zdefiniować odprowadzenia za pomocą Lead Localization.

8.

Zachować jako plan i zamknąć Lead Localization.

Nr art.: 60917-70PL

Date of publication: 2019-02-07