Lead Localization

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Wyświetlanie odprowadzeń

Punkt przecięcia to punkt w przestrzeni 3D, gdzie oś odprowadzenia przecina wyświetloną płaszczyznę rekonstrukcji.

Punkt przecięcia jest wyświetlany:

  • poza wejściem

  • między celem a wejściem

  • za wejściem

Gdy położenie głębokości znajduje się w punkcie docelowym, po wybraniu Center punkt przecięcia wskazuje dokładne położenie punktu docelowego.Nr Objaśnienie

Punkt przecięcia znajduje się poza wejściem.

Punkt przecięcia znajduje się w wejściu.

Punkt przecięcia znajduje się między celem a wejściem.

Punkt przecięcia znajduje się w punkcie docelowym.

Punkt przecięcia znajduje się poza punktem docelowym.

Nr art.: 60917-70PL

Date of publication: 2019-02-07