Lead Localization

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Układ ACSPodczas panoramowania widoków biały krzyżyk wskazuje środek widoku. Podczas przewijania widoków żółty krzyżyk pokazuje przecięcie aktualnej trajektorii z płaszczyzną rekonstrukcji.

Nr art.: 60917-70PL

Date of publication: 2019-02-07