Lead Localization

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Definiowanie orientacjiJeśli zdefiniowano odprowadzenie kierunkowe, zostanie otwarty widok Define Orientation. Przeciągnąć marker orientacyjny , aby obrócić orientację.

Wybrać i przytrzymać narzędzie Toggle Numbering, aby wyświetlić numerację styków w przypadku połączenia z innym portem IPG.

Nr art.: 60917-70PL

Date of publication: 2019-02-07