Lead Localization

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Używanie systemu

Przeznaczenie Lead Localization

Aplikacja Lead Localization jest przeznaczona do zastosowania po operacji na komputerze lub laptopie, w sali operacyjnej lub poza nią, w celu zdefiniowania położenia wszczepionych odprowadzeń względem danych obrazowych pacjenta.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Wskazania do stosowania aplikacji Lead Localization obejmują przeglądanie, prezentację i dokumentację obrazowania medycznego. Aplikacja zawiera różne moduły do przetwarzania obrazu, fuzji obrazów, wizualizacji i segmentacji na podstawie atlasu, śródoperacyjnego planowania funkcjonalnego, którego wyniki mogą zostać wykorzystane np. do operacji stereotaktycznych sterowanych obrazem lub z innymi urządzeniami do dalszego przetwarzania i wizualizacji.

Przykładowe procedury to między innymi:

sprawdzanie procedur chirurgicznych w obrębie czaszki, takich jak minimalnie inwazyjne interwencje stereotaktyczne, biopsje, planowanie i symulacja trajektorii do stymulacji i rejestrowania za pomocą odprowadzeń.

Docelowy użytkownik

Użytkownikami Lead Localization są lekarze przeszkoleni pod kątem planowania i wykonywania procedur DBS. Są to generalnie neurochirurdzy lub neurolodzy.

Grupa pacjentów

Nie ma żadnych demograficznych, regionalnych ani kulturowych ograniczeń dotyczących pacjentów. Lekarz podejmuje decyzję, czy system powinien zostać wykorzystany w celu wspomagania określonego leczenia. Przykładowe zabiegi wymieniono we wskazaniach do stosowania.

Miejsce użycia

Zamierzonym środowiskiem, gdzie wykorzystywany będzie produkt, jest komputer lub laptop w szpitalu (w środowisku biurowym i środowisku sali operacyjnej) lub w gabinecie lekarskim. Powszechnym środowiskiem użycia jest środowisko biurowe.

Bezpieczna obsługa

Ostrzeżenie

Weryfikacja wiarygodności

Ostrzeżenie
Nr art.: 60917-70PL

Date of publication: 2019-02-07