Lead Localization

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Dostosowanie pozycji odprowadzenia/trajektorii

Informacje ogólne

Można zmienić pozycję punktu docelowego i punktu wejścia dla odprowadzenia interaktywnie w widokach, przeciągając punkt do żądanego położenia.

Nr art.: 60917-70PL

Date of publication: 2019-02-07