Lead Localization

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Informacje prawne

Prawa autorskie

Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone prawem autorskim. Powielanie i tłumaczenie jakiegokolwiek fragmentu niniejszej instrukcji bez pisemnego zezwolenia firmy Brainlab jest zabronione.

Znaki towarowe firmy Brainlab

Brainlab® to zastrzeżony znak towarowy firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub USA.

Znaki towarowe innych firm

Microsoft® i Windows® to zastrzeżone znaki towarowe firmy Microsoft Corporation.

Informacje dotyczące patentów

Ten produkt może być objęty jednym lub większą liczbą patentów bądź zgłoszeń patentowych. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: www.brainlab.com/patent.

Zintegrowane oprogramowanie innych firm

To oprogramowanie jest częściowo oparte na poniższych pracach. Pełna licencja i informacje o prawach autorskich można znaleźć pod podanymi niżej linkami:

Oznaczenie CE  • Oznaczenie CE oznacza, że produkt firmy Brainlab spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy Rady Europy 93/42/EWG w sprawie wyrobów medycznych (MDD).
  • Według zasad określonych w dyrektywie MDD Lead Localization jest produktem klasy IIb.

Sprzedaż na terenie Stanów Zjednoczonych

Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie dla lekarzy lub na ich zamówienie.

Nr art.: 60917-70PL

Date of publication: 2019-02-07