Lead Localization

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Uloženie a zatvorenie softvéru

Uloženie a zatvorenie

Ak chcete uložiť alebo zavrieť softvér, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov.

Výrobok č. 60917-70SK

Date of publication: 2019-06-19