Lead Localization

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Rozloženia

Dostupné rozloženia

Výberom možnosti Data otvoríte ponuku Layouts a môžete sa prepínať medzi zobrazeniami.

Prepínaním medzi rozloženiami Overview, InlineACS budete mať k dispozícii rôzne možnosti vizualizácie na kontrolu elektród.

Rozloženie Opis


Overview:

Rozloženie Overview kombinuje veľké zobrazenie axiálnej, koronálnej alebo sagitálnej rekonštrukcie spolu so zobrazeniami InlinePerpendicular.Inline:

Pomocou rozloženia Inline sa môžete presúvať súborom údajov na účely overovania.ACS:

V rozložení ACS sa zobrazujú axiálne, koronálne alebo sagitálne zobrazenia, ako aj kolmé zobrazenie.

Výrobok č. 60917-70SK

Date of publication: 2019-06-19