Lead Localization

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Uložiť alebo zavrieť softvér

Tlačidlo Funkcia


Slúži na návrat na predchádzajúci krok a zrušenie zmien.Výberom možnosti Done vykonáte nasledujúce činnosti:

  • Uloženie existujúcej úlohy

  • Zatvorenie softvéru Lead Localization

  • Otvorenie inej aplikácieVýberom možnosti Home uložíte zmeny a vrátite sa do časti Content Manager.

Aplikácia bude spustená na pozadí, čo znamená, že budete môcť pokračovať tam, kde ste prestali.

Výrobok č. 60917-70SK

Date of publication: 2019-06-19