Lead Localization

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Začíname pracovať so softvérom Lead Localization

Začíname

Skôr než budete môcť začať s úpravou polohy elektródy/trajektórie alebo s vytváraním tvarov 3D, je potrebné aby ste najskôr detegovali elektródy a definovali orientáciu.

Výrobok č. 60917-70SK

Date of publication: 2019-06-19