Lead Localization

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Rozloženie InlineRozloženie Inline umožňuje porovnať dráhu trajektórie vo dvoch zobrazeniach zarovnaných s trasou, v rámci ktorých je jedno zobrazenie kolmé na druhé.

Výrobok č. 60917-70SK

Date of publication: 2019-06-19