Lead Localization

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Používanie systému

Účel použitia softvéru Lead Localization

Aplikačný balík Lead Localization sa používa v pooperačnom režime v počítači (prenosnom počítači) alebo mimo operačnej sály na definovanie polohy implantovaných elektród v súvislosti so zobrazovaním pacienta.

Indikácie na použitie

Indikácie na použitie softvéru Lead Localization sú tieto: zobrazenie, prezentácia a dokumentácia zdravotníckeho zobrazovania vrátane rôznych modulov na spracovanie obrazov, syntéza obrazov, vizualizácia a segmentácia na základe atlasu, intraoperačné funkčné plánovanie v rámci ktorého je možné použiť výsledok napríklad pri stereotaktickom a obrazom navádzanom chirurgickom zákroku alebo s inými zariadeniami na ďalšie spracovanie a vizualizáciu.

Vzorové procedúry sú okrem iných tieto:

Kontrola kraniálnych chirurgických postupov, ako napríklad minimálne invazívne stereotaktické intervenčné zákroky, biopsia, plánovanie a simulácia trajektórií na stimuláciu a záznam elektród.

Určený používateľ

Používateľmi softvéru Lead Localization sú odborní zdravotnícki pracovníci, ktorí sú vyškolení v oblasti plánovania a realizácie procedúr DBS. Vo všeobecnosti ide o neurochirurgov alebo neurológov.

Skupina pacientov

Pre pacientov neexistujú žiadne demografické, regionálne ani kultúrne obmedzenia. Rozhodnutie o použití systému ako pomôcky pri konkrétnej liečbe spočíva na odbornom zdravotníckom pracovníkovi. Vzorové procedúry sú uvedené v indikáciách na použitie.

Miesto použitia

Určeným miestom použitia je počítač (prenosný počítač) v nemocnici (v ambulancii a operačnej sále) alebo v ambulancii lekára. Bežným prostredím použitia je ambulantné prostredie.

Opatrná manipulácia

Varovanie

Overenie hodnovernosti

Varovanie
Výrobok č. 60917-70SK

Date of publication: 2019-06-19