Lead Localization

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Typiskt arbetsflödeLead Localization används typiskt inom ramen för arbetsflödet Trajectory och innefattar användning av både obligatoriska och valfria extratillämpningar. Mer information finns i användarhandböckerna för programvara för dessa tillämpningar.

Steg

1.

Starta Lead Localization.

2.

Välj patientdata i Patient Selection.

3.

Valfritt: Fusionera bilduppsättningarna med Image Fusion.

4.

Valfritt: Segmentera strukturer med Anatomical Mapping.

5.

Valfritt: Skapa, modifiera och ta bort fiberbuntar med Fibertracking.

6.

Valfritt: Skapa, modifiera och ta bort objekt med SmartBrush.

7.

Lokalisera och definiera avledningar med Lead Localization.

8.

Spara som en plan och stänga Lead Localization.

Art. nr 60917-70SV

Date of publication: 2018-11-22