Object Management Object Manipulation

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Rozpoczynanie pracy

Informacje ogólne

Object Manipulation pozwala przeglądać i modyfikować obiekty. Aplikacja zapewnia funkcje umożliwiające manipulowanie danymi obiektami za pomocą narzędzi obrysowywania.

Jakość obrazów

Object Manipulation zależy w dużej mierze od jakości wprowadzonych danych. I tak, lepsza jakość obrazu będzie mieć pozytywny wpływ na jakość uzyskanej segmentacji. Dlatego Brainlab zaleca następujące specyfikacje:

  • ponad 100 przekrojów
  • poniżej 1 mm rozdzielczości w płaszczyźnie
  • w miarę możliwości FOV powinien być jak najdłuższy
  • wysoki współczynnik kontrastu tkanki (tj. dobra wizualizacja różnych klas tkanek)
  • wysoki współczynnik sygnału do szumu
  • dostępne różne podtechniki obrazowania (T1, T2, FLAIR)
Nr art.: 60917-69PL

Date of publication: 2018-11-29