Object Management Object Manipulation

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Utföra en objektåtgärdSteg

1.

Öppna fliken Operations .

2.

Välj önskad åtgärd för att skapa ett nytt objekt.

  • För att kopiera ett objekt:
    • Välj Copy och välj sedan ett objekt från listan.
  • För att utföra en sammanfogning (visas på bilden ovan), subtraktion eller skärning:
    • Välj Union, Subtraction eller Intersection och välj sedan två eller fler objekt från listan.

3.

För att ändra marginalerna för ett befintligt eller nyskapat objekt , välj:

  • Smooth och använd skjutreglaget för att justera konturernas jämnhet.
  • Margin och använd skjutreglaget för att justera marginalens bredd.
    • Välj Advanced för att använda ytterligare skjutreglage för en mer detaljerad justering.

4.

När du väl är nöjd med åtgärden väljer du Store under OPERATION PREVIEW .

5.

En dialogruta kommer upp som visar standardegenskaperna för det nya objektet. Justera egenskaperna enligt önskemål.

6.

Välj OK för att spara det nya eller ändrade objektet.

Art. nr 60917-69SV

Date of publication: 2019-04-18