Object Management Object Manipulation

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Brush 2DSteg

1.

Välj ett objekt att manipulera.

2.

Öppna fliken Contouring , välj Brush 2D och välj sedan Brush .

3.

Använd Brush för att expandera objektets form och Erase för att krympa formen.

  • Använd vid behov skjutreglaget för att justera Brush Size .
  • Allt eftersom du justerar konturerna visas den (ändrade) objektvolymen .
  • För att ångra en ändring väljer du Undo (fortsätt markera för att ångra flera ändringar).

4.

Rulla till nästa snitt och upprepa steg 3 tills objektet har ändrats i alla relevanta snitt.

5.

Så fort objektets form har manipulerats så som önskas, avmarkerar du objektet.

Alla ändringar sparas automatiskt.

Art. nr 60917-69SV

Date of publication: 2019-04-18