SmartBrush

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Функции за преглед на образа

Опции за преглед

Използвайте различните функции за преглед на образа, които са налични в лентата с инструменти, за да променяте изгледите по време на преглед и/или модификация на обекта.

Бутон

Функция

ОписаниеПремества срез в рамките на изгледа

  • Плъзнете среза в желаното местоположение.


Превърта през всички срезове в рамките на изгледа

  • Плъзнете нагоре/наляво или надолу/надясно, за да видите всички срезове.
  • Използвайте колелцето на мишката.


Увеличаване или намаляване на мащаба

  • Плъзнете нагоре/наляво (намаляване на мащаба) или надолу/надясно (увеличаване на мащаба).
  • Когато използвате сензорен екран, натиснете с два пръста върху образа и прищипете навътре (намаляване на мащаба) или навън (увеличаване на мащаба).


Регулира яркостта и контраста на среза

  • Плъзнете надолу/нагоре, за да увеличите/намалите яркостта.
  • Плъзнете надясно/наляво, за да увеличите/намалите нивото на контраст.

Центриране на обекти

Можете да центрирате обекта, с който работите в момента, в средата на всички изгледи, като щракнете върху името на обекта в лентата с инструменти.

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25