SmartBrush

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Правила за клинично мишенно генериране

Автоматично генериране на клинични мишенни обекти

Автоматичното генериране на клиничен мишенен обект следва тези правила:

Когато GTV включва унилатерален педикул, тогава педикулът и ипсилатералният напречен израстък/пластинка се включват в CTV.
включва спинозния израстък, целият спинозен израстък и билатералните пластинки
включва тялото на прешлена и билатерален педикул/напречни израстъци, цялото тяло на прешлена, билатералните педикули, напречният израстък/пластинки и спинозният израстък
включва тялото на прешлена и един унилатерален педикул, цялото тяло на прешлена, педикулът и ипсилатералният напречен израстък/пластинки
Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25