SmartBrush

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Работен поток на SmartBrush за Spine SRS процедури

В рамките на работния поток Spine SRS SmartBrush автоматично генерира клиничен мишенен обем (clinical target volume; CTV) и рисков орган (Organ-at-Risk, OAR) на базата на ръчно начертан обект на същински туморен обем (Gross Tumor Volume, GTV). Този мишенен обем може да се използва за по-нататъшни стъпки за планиране.

Стъпка

1.

Изберете набор от образи.

2.

Изберете позицията на интерес.

3.

Създайте GTV обект, като очертаете структурата, с помощта на:

  • Smart Brush за полуавтоматично сегментиране
  • Brush 2D или Brush 3D за ръчно сегментиране

4.

Прегледайте автоматично генерираните CTV и OAR.

5.

Финализирайте обекта.

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25