SmartBrush

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Правна информация

Авторско право

Това ръководство съдържа собствена информация, защитена с авторско право. Нито една част от това ръководство не може да бъде възпроизвеждана или превеждана без изричното писмено съгласие на Brainlab.

Търговски марки на Brainlab

  • Brainlab® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.
  • SmartBrush® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.
  • iHelp® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.

Търговски марки, които не са на Brainlab

Microsoft® и Windows® са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и други държави.

Информация за патент

Този продукт може да е обхванат от един или повече патенти или изчакващи решение заявки за регистрация. Подробна информация ще намерите на: www.brainlab.com/patent.

Интегриран софтуер на трети лица

SmartBrush е собствен софтуер. Софтуерът SmartBrush е защитен с авторско право. В допълнение към софтуера SmartBrush, други софтуерни приложения може също да са инсталирани на работната станция SmartBrush, които са лицензирани под GNU General Public License (GNU GPL; Общ публичен лиценз на ГНУ). Собственият софтуер и безплатният софтуер се използват в съответствие с клаузата за „гранично обединяване“, дефинирана от GNU GPL. Пълните условия на GNU General Public License могат да бъдат намерени тук: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html.

Този софтуер се базирана на част от iTextSharp от Бруно Ловаги и Пауло Соарес.

Този софтуер е базиран отчасти на работата по-долу. Пълният лиценз и бележката за авторски права може да намерите на връзките по-долу:

СЕ етикет  • CE етикетът указва, че продуктът на Brainlab е в съответствие с основните изисквания на Директива 93/42/ЕИО на Съвета на Европа, Директивата относно медицинските изделия („ДМИ“).
  • Brainlab Elements SmartBrush 2.6 е продукт от клас IIb съгласно правилата, установени от ДМИ.

Продажби в САЩ

Федералното законодателство на САЩ налага ограничения при продажбата на това изделие, като то може да бъде продавано само от лекар или по назначение от лекар.

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25