SmartBrush

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Как се очертават обекти със Smart Brush в работен поток Spine SRSСтъпка

1.

Изберете прешлена и осветете областта, която ще се сегментира.

2.

Центрирайте и мащабирайте към зоната на интерес, като използвате функциите Zoom, Scroll и Pan.

3.

Изберете Brush от менюто Smart Brush.

4.

Осветете областта, която трябва да се сегментира.

Веднага щом започнете да очертавате даден обект, се генерират съответните CTV и OAR. CTV и OAR се актуализират автоматично.

5.

Превъртете до следващия срез или продължете да очертавате в перпендикулярна реконструкция.

6.

Повторете стъпките, докато обектът бъде създаден във всички уместни срезове.

7.

Потвърдете начертаните и автоматично генерирани обекти , като ги изберете в лентата с инструменти и ги прегледате.

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25