SmartBrush

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Začínáme

Pozadí

SmartBrush je sada nástrojů konturování, které vám pomáhají lépe vizualizovat anatomické struktury a nádory.

S aplikací SmartBrush můžete:

  • interaktivně vytyčovat cíle,
  • definovat hladké, vícerovinné objemy,
  • roztahovat kontury kliknutím myši nebo dotykem prstu,
  • při zvýrazňování současně brát v úvahu více modalit.

Výběr dat

Před spuštěním programu SmartBrush vyberte pacienta a požadovaná data v nástroji Patient Selection. Další informace naleznete v Uživatelské příručce k programu Patient Data Manager.

Detekce anomálií

Program SmartBrush detekuje po svém spuštění možné anomálie, pokud na nějaké v systému narazí. To znamená, že v obecném pracovním postupu se program SmartBrush zaměří na detekované abnormality a zvětší jejich zobrazení.

Číslo výrobku: 60917-66CS

Date of publication: 2019-01-10