SmartBrush

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Startvejledning

Baggrund

SmartBrush leverer en værktøjskasse med konturværktøjer til at hjælpe dig med nemmere at visualisere anatomiske strukturer eller tumorer.

Med SmartBrush kan du:

  • Aftegne mål interaktivt
  • Definere effektiviserede multiplansvolumener
  • Udvide konturer med et klik på en mus eller vha. en finger
  • Inddrage flere modaliteter samtidig under opridsning

Valg af data

Inden SmartBrush startes, skal patienten og de nødvendige data vælges i Patient Selection. Se Softwarebrugervejledningen til Patient Data Manager for yderligere information.

Anomali-sporing

SmartBrush bruger anomali-sporing, hvis denne funktion findes i systemet, når SmartBrush startes. Dette betyder, at SmartBrush, i en generel arbejdsgang, fokuserer og zoomer ind på en sporet anomali.

Art-nr.: 60917-66DA

Date of publication: 2018-09-27