SmartBrush

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Skærmbilledlayout i Arbejdsgange til generelle procedurer

Anvendelse af SmartBrush i Generelle procedurer

SmartBrush kan bruges til at opridse objekter (f.eks. tumorer).

Den giver mulighed for en nøjagtig, voxelbaseret korrektion eller segmentering af objektet via Smart Brush, Brush 2D og Brush 3D.

SkærmbilledlayoutNr. Forklaring

Visningsområde

Aktuelt valgt objekt

Indeholder procesoplysninger og mulige advarsler

Vælg objektet for at centrere det i visningsområdet

Tilgængelige layouts

Layout

ForklaringACS viser 3D-visningen (øverst til venstre) samt de aksiale, koronale og sagittale skivevisningerSide by Side viser to billedsæt med aksiale, koronale og sagittale skivevisninger

Art-nr.: 60917-66DA

Date of publication: 2018-09-27