SmartBrush

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Genveje

Baggrund

Du kan enten bruge værktøjslinjens billedvisningsknapper eller bruge følgende tastatur- og berøringsskærmsgenveje.

Tastaturgenveje

Funktion Beskrivelse Tastaturgenvej
Zoom Zoom ind og ud Ctrl + musehjul
Panorér Flyt en skive inden for et vindue Ctrl + venstre museknap og træk
Rul Rul gennem skiver Musehjul
Centrer objekt Centrer nuværende objekt i midten af alle visninger Ctrl + enkelt museklik på objekt
Penselstørrelse Skift penselstørrelse, når en pensel er aktiv Alt + musehjul
Slet Slet uden at vælge knappen Erase, mens en pensel er aktiv Højre museknap
Skift layout Skift til næste visningslayout Ctrl + Tab

Berøringsskærmsgenveje

Funktion Beskrivelse Berøringsskærmsgenvej
Zoom Zoom ind og ud Tryk to fingre mod skivebilledet, og knib indad eller spred udad
Panorér Flyt en skive inden for et vindue Tryk en finger mod skivebilledet, og træk til det ønskede sted
Rul Rul gennem alle skiver i et vindue Tryk med en finger mod det første skivebillede, og træk op eller ned

Art-nr.: 60917-66DA

Date of publication: 2018-09-27