SmartBrush

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Käytön aloittaminen

Taustatietoja

SmartBrush tarjoaa erilaisia ääriviivojen piirtotyökaluja, joiden avulla voi helpommin visualisoida anatomisia rakenteita ja tuumoreita.

SmartBrush tarjoaa seuraavia ominaisuuksia:

  • kohteiden vuorovaikutteinen rajaaminen
  • monitasoisten ja virtaviivaistettujen alueiden määrittely
  • ääriviivojen laajentaminen hiiren napsautuksella tai kosketuksella
  • useiden modaliteettien huomioon ottaminen ääriviivoja piirrettäessä

Tietojen valitseminen

Valitse ennen SmartBrushin käynnistämistä haluamasi potilas ja vaaditut tiedot kohdassa Patient Selection. Lisätietoja on Patient Data Manager -ohjelmiston käyttöohjeissa.

Poikkeaman havaitseminen

SmartBrush käyttää poikkeaman havaitsemista, jos se on käytössä järjestelmässä, kun SmartBrush käynnistetään. Se tarkoittaa, että yleisessä työnkulussa SmartBrush tarkentaa ja zoomaa näkymän havaittuun poikkeamaan.

Art. nro: 60917-66FI

Date of publication: 2018-09-20