SmartBrush

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Rozpoczynanie pracy

Informacje ogólne

SmartBrush to zestaw narzędzi do konturowania mający na celu pomóc użytkownikowi w łatwiejszej wizualizacji struktur anatomicznych lub guzów.

Za pomocą SmartBrush można:

  • Interaktywnie wyznaczać cele
  • Definiować uproszczone, wielopłaszczyznowe objętości
  • Rozszerzać kontury za pomocą kliknięcia myszką lub dotknięcia palcem
  • Jednocześnie rozważać wiele technik diagnostycznych podczas zakreślania

Wybór danych

Przed uruchomieniem SmartBrush należy wybrać pacjenta i żądane dane w Patient Selection. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji obsługi oprogramowania Patient Data Manager.

Wykrywanie anomalii

SmartBrush wykorzystuje wykrywanie anomalii, jeśli są obecne w systemie, podczas uruchamiania SmartBrush. To znaczy, że w ogólnym schemacie postępowania SmartBrush wyśrodkuje i powiększy wykrytą anomalię.

Nr art.: 60917-66PL

Date of publication: 2018-08-10