SmartBrush

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Začíname

Základné informácie

SmartBrush poskytuje súbor nástrojov na vykreslenie obrysov, ktoré vám pomôžu jednoduchšie vizualizovať anatomické štruktúry alebo nádory.

Pomocou systému SmartBrush je možné:

  • interaktívne vymedziť ciele,
  • definovať zjednodušené, multiplanárne objemy,
  • rozbaliť obrysy kliknutím myši alebo dotykom prsta,
  • súčasne zvážiť viacero modalít pri vykreslení obrysov.

Výber údajov

Pred spustením systému SmartBrush vyberte pacienta a požadované údaje v časti Patient Selection. Ďalšie informácie nájdete v dokumente Príručka používateľa softvéru Patient Data Manager.

Detekcia anomálií

Systém SmartBrush používa detekciu anomálií, ak je prítomná v systéme pri spustení SmartBrush. To znamená, že pri bežnom pracovnom toku systém SmartBrush zaostrí a zväčší detegovanú anomáliu.

Výrobok č. 60917-66SK

Date of publication: 2018-11-08