SmartBrush

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Komma igång

Bakgrund

SmartBrush tillhandahåller en verktygslåda med kontureringsverktyg för att underlätta arbetet med att visualisera anatomiska strukturer eller tumörer.

Med hjälp av SmartBrush kan du:

  • Interaktivt avskilja mål
  • Definiera strömlinjeformade, flerplans volymer
  • Utöka konturer med ett musklick eller fingerpekning
  • Tänk samtidigt på flera modaliteter när du konturerar

Välja data

Innan du startar SmartBrush, ska du välja patient och erforderliga data i Patient Selection. Se användarhandboken för programvaran Patient Data Manager för mer information.

Anomalidetektion

SmartBrush använder anomalidetektion om det förekommer i systemet när SmartBrush startas. Detta innebär att SmartBrush, i ett allmänt arbetsflöde, fokuserar och zoomar in sina vyer på en detekterad avvikelse.

Art. nr 60917-66SV

Date of publication: 2018-10-31