Viewer

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Първи стъпки

Обща информация

Viewer има няколко начина на употреба. Например:

  • Преглед на медицински образи и планове за лечение на Brainlab
  • Сравняване на набори от образи от няколко проучвания
  • Извършване на функции на контрастиране и измерване

Отваряне на Viewer

Локално инсталиране: отворете Viewer чрез Content Manager в рамките на Patient Data Manager. Това ви позволява да осъществите достъп до пациентските файлове и да използвате софтуера на Brainlab.

Уеб браузър: отворете Viewer през Origin Server, което ви позволява да осъществите достъп до пациентските файлове и да използвате софтуера на Brainlab.

Използвайки софтуера Patient Selection, изберете пациента и желаните данни за преглед.

Направете справка с Ръководството за потребителя на софтуера за Patient Data Manager, Origin Server и Patient Selection за повече информация.

Оформление на екранаОформлението на екрана визуализира данни едни до други, като позволява на потребителя да ги сравнява.

Област

Пояснение

Главно меню

Меню на наличните функции.

Избран изглед

Иконите и наименованието на сериите образи се осветяват в избрания изглед.

Основни бутони

Натиснете съответния бутон, за да активирате функцията.

Бутон

ФункцияHome: Връща ви към началната страница. Всички промени (напр. избран набор от изображения, контрастиране, траектории, измервания, изрязани прозорци, 3D прагове) автоматично стават налични за други приложения.Data: Отваря менюто за скриване/показване на данни.Име и ИД на пациента: Изберете, за да върнете към избора на пациента, за да направите промени в избрания пациент или избраните данни.View: Опции за преглед на образа.Measure: Опции за измерване на образа (ъгли, разстояния и т.н.) и анотации.


3D Options: Създаване на 3D визуализации, изрязване на образа и избор на зона на интерес.Comparison: Показва сравнение на обектите на Brainlab, когато са налични в набора от образи.


Done: Продължаване и записване на промените.Back: Подканва ви да запишете промените, преди да се върнете към предишния екран.  • Изберете Save, за да направите данните налични за други приложения.

  • Изберете Discard, за да отхвърлите данните.

  • Изберете Cancel, за да останете на страницата на Viewer.

Арт. №: 60917-71BG

Date of publication: 2019-06-13