DICOM Viewer

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Přehled o programu

Obecné informace

DICOM Viewer je možné použít například k:

  • zobrazení lékařských snímků a léčebných plánů Brainlab
  • srovnání sad snímků z vícečetných studií
  • využívání funkcí windowing a měření

Otevření aplikace DICOM Viewer

Lokální instalace: otevřete DICOM Viewer pomocí programu Content Manager, který umožňuje přístup k údajům pacientů a použití softwaru Brainlab.

Webový prohlížeč: otevřete DICOM Viewer pomocí programu Application Platform, který umožňuje přístup k údajům pacientů a použití softwaru Brainlab.

Pomocí programu Patient Selection lze vybrat pacienta a požadovaná data k zobrazení.

Další informace najdete v Uživatelské příručce k programu pro aplikace Content Manager, Application Platform a Patient Selection.

Rozvržení obrazovky

Rozvržení obrazovky zobrazuje data vedle sebe, což uživateli umožňuje data porovnávat.Č.

Oblast

Vysvětlení

Hlavní nabídka

Nabídka dostupných funkcí.

Zvolený pohled

Název souboru a ikony jsou na zvoleném pohledu zvýrazněny.

Hlavní tlačítka

Pro aktivaci funkce klikněte na odpovídající tlačítko.

Tlačítko

FunkceSlouží k návratu na úvodní stránku. Všechny změny (např. vybraná sadu snímků, windowing, trajektorie, měření bodů, oříznutá pole, hranice 3D) budou automaticky dostupné také v dalších aplikacích.Slouží k otevření nabídky pro skrytí/zobrazení dat.Jméno a ID pacienta: Vyberte, chcete-li se vrátit k výběru pacienta a provést změny vybraného pacienta nebo dat.View: Volby zobrazování snímku.Measure: Možnosti měření snímku (úhly, vzdálenosti, atd.) a poznámky.3D Options: Vytvoření vizualizace 3D, ořezání snímku a volba oblasti zájmu.Comparison: Zobrazení porovnání objektů Brainlab přítomných v sadě snímků.


Done: Pokračování a uložení změn.Back: Vyzve vás k uložení změn před návratem na předchozí obrazovku.  • Možnost Save vyberte, chcete-li data zpřístupnit pro další aplikace.

  • Možnost Discard vyberte, chcete-li data zahodit.

  • Možnost Cancel vyberte, chcete-li zůstat na stránce DICOM Viewer.

Číslo výrobku: 60915-71CS

Date of publication: 2018-09-20