Viewer

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Početak rada

Opće informacije

Viewer se može upotrebljavati na razne načine. Primjerice:

  • za pregledavanje medicinskih slika i planova liječenja tvrtke Brainlab
  • za uspoređivanje skupova slika iz raznih pretraga
  • za obavljanje funkcija uređivanja prozora i mjerenja.

Otvaranje aplikacije Viewer

Lokalna instalacija: otvorite Viewer putem aplikacije Content Manager unutar softvera Patient Data Manager. Time će vam se omogućiti pristup datotekama o pacijentima i korištenje softverom tvrtke Brainlab.

Internetski preglednik: otvorite Viewer putem softvera Origin Server, čime će vam se omogućiti pristup datotekama o pacijentima i korištenje softverom tvrtke Brainlab.

S pomoću softvera Patient Selection odaberite pacijenta i željene podatke za prikaz.

Više informacija možete pronaći u korisničkom priručniku za softver Patient Data Manager, Origin Server i Patient Selection.

Izgled zaslonaPodaci su na zaslonu prikazani usporedno, čime se korisniku omogućuje usporedba podataka.

Br.

Područje

Objašnjenje

Glavni izbornik

Izbornik s dostupnim funkcijama.

Odabrani prikaz

Nazivi i ikone serija slika označeni su na odabranom prikazu.

Glavni gumbi

Pritisnite odgovarajući gumb kako biste omogućili funkciju.

Gumb

FunkcijaHome: vraća vas na početnu stranicu. Sve su promjene (npr. odabrani skup slika, uređivanje prozora, putanje, mjerenja, obrezani okviri, 3D pragovi) automatski dostupne drugim aplikacijama.Data: otvara izbornik za sakrivanje/prikazivanje podataka.Ime i ID pacijenta: odaberite da biste se vratili na odabir pacijenta radi izmjene odabranog pacijenta ili podataka.View: mogućnosti prikazivanja slika.Measure: mogućnosti mjerenja slika (kutovi, udaljenost itd.) i primjedbe.


3D Options: izrada 3D vizualizacija, obrezivanje slika i odabir područja interesa.Comparison: prikaz usporedbe Brainlabovih objekata ako su prisutni u skupu slika.


Done: nastavak i spremanje promjena.Back: obavještava vas da spremite promjene prije povratka na prethodni zaslon.  • Odaberite Save kako biste podatke učinili dostupnima drugim aplikacijama.

  • Odaberite Discard kako biste odbacili podatke.

  • Odaberite Cancel kako biste ostali na stranici aplikacije Viewer.

Br. proiz. 60917-71HR

Date of publication: 2019-08-01