DICOM Viewer

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Programvareoversikt

Generell informasjon

DICOM Viewer kan for eksempel brukes til å:

  • vise medisinske bilder og behandlingsplaner fra Brainlab
  • sammenligne bildesett fra flere studier
  • utføre vindusoppsettsfunksjoner og målefunksjoner

Åpne DICOM Viewer

Lokal installasjon: Åpne DICOM Viewer gjennom Content Manager, som gjør at du kan få tilgang til pasientfiler og bruke Brainlab-programvare.

Nettleser: Åpne DICOM Viewer gjennom Application Platform, som gjør at du kan få tilgang til pasientfiler og bruke Brainlab-programvare.

Bruk Patient Selection-programvaren til å velge pasient og ønskede data for visning.

Se Brukerveiledning for programvare for Content Manager, Application Platform og Patient Selection for mer informasjon.

Skjermlayout

Skjermlayout viser data side-ved-side, slik at brukeren kan sammenligne data.Nr.

Område

Forklaring

Hovedmeny

Meny som viser tilgjengelige funksjoner.

Valgt visning

Filnavn og ikoner er fremhevet på valgt visning.

Hovedknapper

Trykk på relevant knapp for å aktivere funksjonen.

Knapp

FunksjonTar deg tilbake til startsiden. Alle endringer (f.eks. valgt bildesett, vindusoppsett, baner, punktmålinger, tilpassede bokser, 3D-terskler) gjøres automatisk tilgjengelige for andre applikasjoner.Åpner menyen for å skjule/vise data.Pasientnavn og -ID: Velg for å gå tilbake til pasientvalg for å gjøre endringer på valgt pasient eller data.View: Visningsalternativer for bilder.Measure: Alternativer for bildemåling (vinkler, avstander, osv.) og kommentarer.3D Options: Lag 3D-visninger, beskjær bilde og velg interesseområde.Comparison: Vis sammenligning av Brainlab-objekter hvis til stede i bildesettet.


Done: Fortsett og lag endringer.Back: Ber deg om å lagre endringer før du går tilbake til forrige skjermbilde.  • Velg Save for å gjøre data tilgjengelige for andre applikasjoner.

  • Velg Discard for å forkaste data.

  • Velg Cancel for å forbli på DICOM Viewer-siden.

Art. nr. 60915-71NO

Date of publication: 2017-10-12