DICOM Viewer

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Overzicht software

Algemene informatie

DICOM Viewer kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor:

  • het bekijken van medische beelden en Brainlab-behandelplannen;
  • het vergelijken van beeldsets van meerdere onderzoeken;
  • het uitvoeren van windowing (vensters aanpassen) en meetfuncties.

DICOM Viewer openen

Lokale installatie: open DICOM Viewer via Content Manager, waarmee u toegang hebt tot patiëntbestanden en software van Brainlab kunt gebruiken.

Webbrowser: open DICOM Viewer via Application Platform, waarmee u toegang hebt tot patiëntbestanden en software van Brainlab kunt gebruiken.

Gebruik de Patient Selection-software om de patiënt en de gewenste gegevens te selecteren voor weergave.

Raadpleeg de softwarehandleiding voor Content Manager, Application Platform, en Patient Selection voor meer informatie.

Schermlay-out

De schermlay-out toont gegevens naast elkaar zodat de gebruiker gegevens kan vergelijken.Nr.

Gebied

Uitleg

Hoofdmenu

Menu met beschikbare functies.

Geselecteerde weergave

De bestandsnaam en pictogrammen worden op de geselecteerde weergave gemarkeerd.

Belangrijkste toetsen

Druk op de betreffende toets om de functie te activeren.

Toets

FunctieHiermee gaat u terug naar uw startpagina. Alle wijzigingen (bijv. geselecteerde beeldset, windowing, trajecten, puntmetingen, verkleinde velden, 3D-drempelwaarden) worden automatisch beschikbaar gemaakt voor andere toepassingen.Hiermee wordt een menu geopend om gegevens te verbergen/tonen.Patiëntnaam en ID: selecteer dit om terug te gaan naar de patiëntselectie om wijzigingen aan te brengen in de geselecteerde patiënt of gegevens.View: beeldweergave-opties.Measure: beeldmeetopties (hoeken, afstanden etc.) en annotaties.3D Opties: 3D-visualisaties creëren, beeld bijsnijden en een doelgebied selecteren.Comparison: hiermee wordt een vergelijking van Brainlab-objecten weergegeven wanneer deze aanwezig zijn in de beeldset.


Done: hiermee gaat u door en slaat u de wijzigingen op.Back: vraagt u de wijzigingen op te slaan alvorens terug te keren naar het vorige scherm.  • Selecteer Save om gegevens beschikbaar te maken voor andere toepassingen.

  • Selecteer Discard om gegevens te verwijderen.

  • Selecteer Cancel om op de DICOM Viewer-pagina te blijven.

Art-Nr.: 60915-71NL

Date of publication: 2017-09-28