DICOM Viewer

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Przegląd oprogramowania

Informacje ogólne

DICOM Viewer można wykorzystywać na przykład do:

  • oglądania obrazów medycznych i planów leczenia firmy Brainlab
  • porównywania zestawów obrazów z wielu badań
  • wykonywania funkcji okienkowania i pomiaru

Otwieranie DICOM Viewer

Instalacja lokalna: otworzyć DICOM Viewer za pomocą oprogramowania Content Manager, które umożliwia dostęp do plików pacjentów i pozwala korzystać z oprogramowania firmy Brainlab.

Przeglądarka internetowa: otworzyć DICOM Viewer za pomocą oprogramowania Application Platform, które umożliwia dostęp do plików pacjentów i pozwala korzystać z oprogramowania firmy Brainlab.

Za pomocą oprogramowania Patient Selection należy wybrać pacjenta oraz dane, które mają zostać wyświetlone.

Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji obsługi oprogramowania dotyczącej Content Manager, Application Platform oraz Patient Selection.

Układ ekranu

Układ ekranu wyświetla dane jedne obok drugich, dzięki czemu użytkownik może je porównywać.Nr

Strefa

Objaśnienie

Menu główne

Menu dostępnych funkcji.

Wybrany widok

W wybranym widoku nazwa pliku i ikony są podświetlone.

Główne przyciski

Nacisnąć odpowiedni przycisk, aby uaktywnić funkcję.

Przycisk

FunkcjaPowrót do strony startowej. Wszystkie zmiany (np. wybrany zestaw obrazów, okienkowanie, trajektorie, pomiary punktów, kadrowanie ramek, progi 3D) są automatycznie udostępniane innym aplikacjom.Otwiera menu służące do ukrywania/wyświetlania danych.Imię i nazwisko oraz identyfikator pacjenta: wybranie tej opcji pozwala wrócić do okna wyboru pacjenta w celu zmiany wybranego pacjenta lub danych.View: opcje wyświetlania obrazu.Measure: opcje pomiaru obrazu (kąty, odległości itd.) oraz adnotacje.3D Options: tworzenie wizualizacji trójwymiarowych, kadrowanie obrazu i wybieranie obszaru zainteresowania.Comparison: wyświetlanie porównania obiektów Brainlab, jeśli występują w zestawie obrazów.


Done: kontynuacja i zapisanie danych.Back: monituje o zapisanie zmian przed powrotem do poprzedniego ekranu.  • Należy wybrać Save, aby dane były dostępne dla innych aplikacji.

  • Należy wybrać Discard, aby porzucić dane.

  • Należy wybrać Cancel, aby pozostać na karcie DICOM Viewer.

Nr art.: 60915-71PL

Date of publication: 2017-12-07