DICOM Viewer

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Prezentarea generală a software-ului

Informații generale

DICOM Viewer poate fi utilizat, de exemplu, pentru a:

  • vizualiza imagini medicale și planurile de tratament Brainlab
  • compară seturile de imagini aferente diferitelor studii
  • aplica funcții de configurare a ferestrelor și de măsurare

Deschiderea DICOM Viewer

Instalare locală: deschideți DICOM Viewer prin Content Manager, care vă permite să accesați fișierele pacienților și să utilizați software-ul Brainlab.

Browser web: deschideți DICOM Viewer prin Application Platform, care vă permite să accesați fișierele pacienților și să utilizați software-ul Brainlab.

Utilizând software-ul Patient Selection, selectați pacientul și datele pe care doriți să le vizualizați.

Pentru mai multe informații, consultați Ghidul de utilizare a software-ului pentru Content Manager, Application Platform și Patient Selection.

Dispunere pe ecran

Dispunerea pe ecran afișează datele alăturat, permițând utilizatorului să compare datele.Nr.

Secțiune

Explicație

Meniul principal

Meniul cu funcțiile disponibile.

Modul de vizualizare selectat

Denumirea fișierului și pictogramele sunt evidențiate în modul de vizualizare selectat.

Butoanele principale

Pentru a activa funcția, apăsați butonul relevant.

Buton

FuncțieVă readuce la pagina de pornire. Toate modificările (de ex., setul de imagini selectat, configurarea ferestrei, traiectoriile, măsurarea punctelor, casetele decupate, pragurile 3D) devin disponibile automat în celelalte aplicații.Deschide meniul de ascundere/afișare a datelor.Numele și ID-ul pacientului: Selectați pentru a reveni la pasul de selecție a pacientului pentru a efectua modificări asupra fișierului pacientului sau a datelor selectate.View: opțiuni de vizualizare a imaginilor.Measure: opțiuni de măsurători pentru imagini (unghiuri, distanțe etc.) și adnotări.3D Options: creați vizualizări 3D, decupați imaginea și selectați o regiune de interes.Comparison: compară obiectele Brainlab atunci când sunt prezente în setul de imagini.


Done: continuați și salvați modificările.Back: vă solicită să salvați modificările înainte de a reveni la ecranul anterior.  • Selectați opțiunea Save pentru a pune la dispoziție datele în celelalte aplicații.

  • Selectați Discard pentru a elimina datele.

  • Selectați Cancel pentru a rămâne pe pagina DICOM Viewer.

Art. nr.: 60915-71RO

Date of publication: 2017-09-28