Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Úvod

Všeobecné informace

Image Fusion vám umožňuje zaregistrovat minimálně dvě sady snímků dohromady. Můžete sloučit stejné nebo odlišné modality (například CT, MR, PET, SPECT). Funkci Image Fusion můžete použít v rámci různých pracovních postupů (například při použití programu Cranial nebo Spine).

Po propojení dvou sad snímků je lze prohlížet současně. Všechen naplánovaný obsah (například objekty a trajektorie) definovaný v jedné sadě snímků je viditelný v druhé propojené sadě snímků.

Image Fusion navrhuje síť propojení založenou na předem definovaných pravidlech párování. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na společnost Brainlab.

Image Fusion propojuje vybrané sady snímků pomocí algoritmu. Algoritmus spojuje dvě sady snímků se společnými anatomickými strukturami pro optimální výsledek propojení. Tyto dvě sady snímků musí sdílet stejnou anatomickou oblast.

Automatické propojení snímků je vhodné pro většinu kombinací zobrazovacích modalit (s jistými výjimkami, například sady ultrazvukových snímků). V případě nepodporovaných modalit bude automaticky dostupná původní poloha skeneru (referenční rámec). Jsou možná ruční nastavení.

Rigidní propojení a korekce

Nepřesnosti rigidního propojení mohou být způsobeny deformací v jedné ze sad snímků nebo odlišnými polohami pacienta v několika sadách snímků. Deformaci můžete napravit pomocí funkce Cranial Distortion Correction v rámci kraniálních pracovních postupů a různé polohy pacienta lze opravit funkci Spine Curvature Correction pro pracovní postupy pro páteř. Učiníte-li tak, vytvoří se nová sada snímků pomocí algoritmu deformovatelné registrace (elastická deformace).

Elastická deformace ze své podstaty není v rámci celého objemu jednotná. To může potenciálně vést k přesné deformaci ve vaší oblasti zájmu, ale nepřesné deformaci v jiné části mozku nebo páteře.

Měli byste novou vytvořenou sadu snímků opatrně ověřit s ohledem na celý zobrazovaný objem. Ověřovací nástroje dostupné v aplikaci popisují následující části.

Dostupnost deformace

Deformace je volitelná a závisí na licenci a konfiguraci systému. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na podporu společnosti Brainlab.

Kontrola sad snímků

Sady snímků zvolené k propojení vždy revidujte. Čím lepší kvalita a rozlišení snímku, tím lepší výsledek propojení.

Číslo výrobku: 60917-40CS

Fecha de publicación: 2017-11-30