Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Justere interesseområde

Generell informasjon

Bruk justeringsfunksjonene til å justere fusjonsområdet slik at det inkluderer alle relevante strukturer for behandling.

Hvis bildefusjon utføres på et manuelt definert ROI, begrenses fusjonsalgoritmen til ROI-området. Det gjør det mulig med høyere fusjonsnøyaktighet i et begrenset romlig område.

Art. nr. 60917-73NO

Fecha de publicación: 2019-05-02