Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Curvature Correction Spine

Generell informasjon

En pasients posisjon kan endres mellom ulike bildeopptak. Dette kan føre til unøyaktigheter i resultatene av rigid fusjon etter automatisk fusjon, manuell justering eller anvendelse av fusjon av et interesseområde. Du kan velge Curvature Correction Spine for å få bedre samsvar mellom bildene.

Curvature Correction Spine oppretter et deformert bilde som samsvarer bedre med det originale bildesettet.

Hensikten er deretter å gjennomgå det korrigerte bildesettet og potensielt innhold som fantes i bildesettet, og godta resultatet hvis det er tilfredsstillende.

Advarsel

Anbefalinger

For å oppnå best mulige resultater må bildedata for Curvature Correction Spine følge disse kravene:

 • minst 10 snitt

 • en snittavstand på mindre enn 3 mm (snittykkelse på mindre enn 3 mm og et opptak uten mellomrom anbefales)

 • full DICOM-informasjon (dvs. komplett DICOM-topptekst som indikerer f.eks. opptaksparametre)

 • MR-data som må korrigeres, bør tas opp som en 3D- eller 2D aksiell sekvens med T1-vekting (opptak med T2-vekting eller fettsupprimering anbefales også)

 • god kvalitet på råbildene (f.eks. høy oppløsning, høy kontrast, minimalt med artefakter)

Støttet innhold

Følgende innhold støttes og korrigeres sammen med et bildesett:

 • vokselobjekter

 • merkede punkter

 • baner

 • fiberbunter (dvs. DTI-fiberbaner)

BildemodaliteterVanlige bildemodaliteter som CT og MR med flere undermodaliteter støttes for deformasjon.

Følgende spesielle modaliteter og sekvenstyper støttes ikke:

 • tidligere deformerte bildesett

 • RGB-bilder

 • FA- og ADC-kart

 • fase- og hastighetskart

 • perfusjonskart

 • spektroskopibilder

 • gradientkalibrerte skanninger

 • FLAWS-skanninger (suppresjon av væske og hvit substans)

 • subtraheringsbilder og projeksjoner (projeksjoner av minimum/maksimum intensitet)

 • bildesett som inneholder innbrente objekter

Art. nr. 60917-73NO

Fecha de publicación: 2019-05-02