Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Bruke Fusion Tree og endre fusjonspar

Generell informasjon

Image Fusion bygger et nettverk av fusjonspar basert på bildeegenskaper (som f.eks. opptakstid, bildemodalitet, romlig oppløsning osv.).

Når du aktiverer Data-menyen, viser delen Fusion Tree en oversikt over det nåværende paret som er under gjennomgang, og de andre tilgjengelige parene.

To ulike funksjoner er tilgjengelig under Fusion Tree-menyen:

  • manuell endring av paring ved bruk av Edit

  • endring av visningsretning på bestemte bildesett ved bruk av Align

Art. nr. 60917-73NO

Fecha de publicación: 2019-05-02