Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Slik utfører du en manuell fusjonTrinn

1.

Velg Adjust på verktøylinjen.

2.

Flytt bildet ved å dra bevegelseskontrollen inntil det oransje bildet er riktig posisjonert.

3.

Roter bildet ved å velge og rotere sirkelen med en prikket linje inntil det gule bildet er riktig posisjonert.

4.

Gå gjennom og godta fusjonsresultatet hvis det er tilfredsstillende . Det manuelt justerte resultatet ble lagret som en fusjon for det gjeldende paret.

5.

Velg Done når du er ferdig.

Art. nr. 60917-73NO

Fecha de publicación: 2019-05-02