Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Slik justerer du for automatiske fusjonerTrinn

1.

Velg Adjust på verktøylinjen.

2.

Flytt bildet ved å dra bevegelseskontrollen inntil det oransje bildet er riktig posisjonert.

3.

Roter bildet ved å velge og rotere sirkelen med en prikket linje inntil det gule bildet er riktig posisjonert.

4.

Bla gjennom bildesnittene med pilknappene .

5.

Bruk Ctrl og musehjulet til å zoome inn eller ut.

6.

  • Velg Fusion for å kjøre en automatisk fusjon, eller

  • Velg Calculate i korrigeringsmodus for å opprette et korrigert bildesett etter justering av det nåværende fusjonsparet.

7.

Gå gjennom og godta fusjonsresultatet hvis det er tilfredsstillende .

8.

Velg Done når du er ferdig.

Resultatet lagres for videre behandling.

Art. nr. 60917-73NO

Fecha de publicación: 2019-05-02