Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Slik bruker du Contrast Clearance AnalysisTrinn

1.

Velg det første og det andre MR-datasettet (dvs. tidlig og sent bildeopptak etter injisering av kontrastmiddelet).

2.

Velg Calculate for å starte beregning av Contrast Clearance Analysis.

En rigid fusjon av begge MR-sekvensene utføres automatisk før beregning.

3.

Velg mellom aksiale, koronale og sagittale visningsretninger .

4.

Bla gjennom bildesnittene med pilknappene .

5.

Gå gjennom oppsamling/utskilling av kontrastmiddelet.

6.

Spy Glass er aktivert som standard.

Gå gjennom fusjonen ved bruk av Blending/Spy Glass.

7.

Gå gjennom og godta fusjonsresultatet hvis det er tilfredsstillende.

8.

Velg Done når du er ferdig.

Fusjonsresultatene lagres for videre behandling.

Art. nr. 60917-73NO

Fecha de publicación: 2019-05-02