Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Distortion Correction Cranial

Generell informasjon

Enkelte avbildningsmodaliteter er mottakelige for geometriske forvrengninger som oppstår som følge av (f.eks. mangler i systemet og ikke-lineære gradienter i avbildningssystemet). Dette kan føre til unøyaktigheter i resultatene av rigid fusjon etter automatisk fusjon, manuell justering eller anvendelse av fusjon av et interesseområde.

Du kan velge Distortion Correction Cranial for å få bedre samsvar mellom bildene.

Distortion Correction Cranial skaper et korrigert bildesett ved å deformere det slik at det samsvarer bedre med det definerte referansebildesettet. Hensikten er deretter å gjennomgå det korrigerte bildesettet og potensielt innhold som fantes i bildesettet, og godta resultatet hvis det er tilfredsstillende.

Advarsel

Anbefalinger

For å oppnå best mulige resultater må bildedata for Distortion Correction Cranial følge disse anbefalingene:

 • bildepar som dekker et kryssende volum av pasienten

 • minst 10 snitt

 • en snittavstand på mindre enn 4 mm (snittykkelse på mindre enn 4 mm og et opptak uten mellomrom anbefales)

 • full DICOM-informasjon (dvs. komplett DICOM-topptekst som indikerer f.eks. opptaksparametre)

 • god kvalitet på råbildene (f.eks. høy oppløsning, høy kontrast, minimalt med artefakter)

Støttede bildemodaliteter

Følgende bildemodaliteter støttes for Distortion Correction Cranial, hvis de er paret på følgende måte:

 • CT-MR

 • MR-MR

 • MR-DTI

Ikke-støttede bildemodaliteterFølgende spesielle modaliteter og sekvenstyper støttes ikke for direkte kalkulasjon:

 • tidligere deformerte bildesett

 • RGB-bilder

 • FA- og ADC-kart

 • fase- og hastighetskart

 • perfusjonskart

 • spektroskopibilder

 • gradientkalibrerte skanninger

 • FLAWS-skanninger (suppresjon av væske og hvit substans)

 • subtraheringsbilder og projeksjoner (projeksjoner av minimum/maksimum intensitet)

 • bildesett som inneholder innbrente objekter

Støttet innhold

Følgende innhold støttes og korrigeres basert på deformeringen av et bildesett:

 • vokselobjekter

 • merkede punkter

 • baner

 • fiberbunter (f.eks. DTI-fiberbaner)

Art. nr. 60917-73NO

Fecha de publicación: 2019-05-02