Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Virtual iMRI Cranial

Generell informasjon

Pasientanatomiendringer under kirurgi. Ved bruk av intraoperative avbildningsteknikker er det mulig å oppnå nye bildesett som viser den faktiske modifiserte pasientanatomien.

Ved bruk av Virtual iMRI Cranial kan du oppnå en forbedret romlig matching av pre- og intraoperative bildedata med preoperativ planleggingsinformasjon med elastisk morfing på en intraoperativ skanning og ta hensyn til kirurgirelatert hjerneforskyvning på grunn av CSF-lekkasje.

Virtual iMRI Cranial skaper et virtuelt bildesett ved å stimulere vevsendringer i et preoperativt bildesett og bruke et deformasjonsfelt for bedre å matche det intraoperative referansebildesettet. Hensikten er deretter å gjennomgå det virtuelle bildesettet med eventuell annet potensielt innhold og/eller andre bildesett som er til stede i den preoperative planen med hensyn til det intraoperative bildesettet, og godta resultatet hvis det er tilfredsstillende.

Advarsel

Anbefalinger

For å oppnå best mulige resultater må bildedata for Virtual iMRI Cranial følge disse anbefalingene:

 • bildepar som dekker et kryssende volum av pasienten

 • minst 10 snitt

 • en snittavstand på mindre enn 3 mm (snittykkelse på mindre enn 3 mm og et opptak uten mellomrom anbefales)

 • full DICOM-informasjon (dvs. komplett DICOM-topptekst som indikerer f.eks. opptaksparametre)

 • MR-data som må korrigeres, bør tas opp som en 3D- eller 2D aksiell sekvens med T1-vekting (opptak med T2-vekting eller fettsupprimering anbefales også)

 • intraoperative bildeopptak utført med beinklaff tilbake på plass (f.eks. skallen er lukket/dekket av beinklaffen igjen)

 • god kvalitet på råbildene (f.eks. høy oppløsning, høy kontrast, minimalt med artefakter)

Støttede bildemodaliteter

Følgende bildemodaliteter støttes for Virtual iMRI Cranial, hvis de er paret på følgende måte:

 • CT-MR

 • MR-MR

Ikke-støttede bildemodaliteterFølgende spesielle modaliteter og sekvenstyper støttes ikke for direkte kalkulasjon:

 • tidligere deformerte bildesett

 • RGB-bilder

 • DTI-studier (B0-, FA- eller ADC-kart)

 • fase- og hastighetskart

 • perfusjonskart

 • spektroskopibilder

 • gradientkalibrerte skanninger

 • FLAWS-skanninger (suppresjon av væske og hvit substans)

 • subtraheringsbilder og projeksjoner (projeksjoner av minimum/maksimum intensitet)

 • bildesett som inneholder innbrente objekter

Støttet innhold

Følgende innhold støttes og tilpasses basert på deformeringen av et bildesett:

 • vokselobjekter

 • merkede punkter

 • baner

 • fiberbunter (f.eks. DTI-fiberbaner)

Art. nr. 60917-73NO

Fecha de publicación: 2019-05-02