Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Grunnleggende visningsalternativer

Velg en visningsknapp, klikk og hold musen på snittet, eller trykk med en finger når det brukes berøringsskjerm, og følg beskrivelsen nedenfor.

Knapp

Funksjon

BeskrivelseBeveg et snitt innenfor et vindu

Dra snittet til ønsket plassering.Bla gjennom alle snitt innenfor et vindu

Dra opp eller ned for å vise alle snitt.Zoom inn eller ut av et snitt

  • Dra opp (zoom ut) eller ned (zoom inn).
  • Når det brukes berøringsskjerm, trykker du med to fingre på bildet og klemmer innover (zoom ut) eller utover (zoom inn).


Justere lysstyrken og kontrasten til et snitt

  • Dra ned/opp for å øke/redusere lysstyrken.
  • Dra til høyre/venstre for å øke/redusere kontrastnivået.

Art. nr. 60917-73NO

Fecha de publicación: 2019-05-02