Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Asegúrese de que selecciona la versión de software correcta. Para ello, seleccione el logotipo de Brainlab, que está situado en la esquina inferior derecha de la aplicación correspondiente.

Slik bruker du BlendingTrinn

1.

Velg Blending, og bruk musen (eller en finger hvis det brukes en berøringsskjerm) til å flytte glidebryteren mot venstre eller høyre over visningsområdet for å justere det blendede bildet.

2.

Bla gjennom bildesnittene med pilknappene .

3.

Zoom til interesseområdet.

4.

Gå gjennom og godta fusjonsresultatet hvis det er tilfredsstillende.

5.

Velg Done når du er ferdig.

Fusjonsresultatet lagres for videre behandling.

Art. nr. 60917-73NO

Fecha de publicación: 2019-05-02